O firmie Produkty Kontakt Lokalizacja
W związku, ze zmianami organizacyjnymi i przejęciem firmy przez spółkę Korczak sp. z o.o.
Dalsza obsługa zamówień będzie realizowana przez tę spółkę.


Jeśli nie nastąpi to automatycznie, kliknij w ten link
O FIRMIE
  Firma PELIKAN powstała 21 września 1982 jako producent rękawic roboczych. W chwili obecnej przedmiotem działalności jest hurtowe zaopatrywanie zakładów pracy, sklepów i mniejszych hurtowników w odzież, rękawice robocze, środki ochrony pracy, czystości, i pozostałe artykuły BHP.

Umocniwszy swoją pozycję na rynku Wielkopolski plasujemy się w łańcuchu dostawców tuż po głównych importerach i jako najbliżsi współpracownicy producentów.